Ще в лютому 2019 року Національний банк України (НБУ) прийняв низку постанов, якими було запроваджено новий режим регулювання валютних операцій, які в повсякденному житті набули сталої назви «валютна лібералізація». 29 червня 2021 року НБУ прийняв нову Постанову № 62, що вступила в силу 30 червня 2021 року, якою продовжується здійснення подальших кроків з валютної лібералізації. Постановою вносяться зміни до:

 • Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України (Постанова № 1);
 • Положення про здійснення операцій із валютними цінностями (Постанова № 2);
 • Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (Постанова № 5).

Купівля-продаж іноземної валюти та купівля-продаж-обмін банківських металів за безготівкові кошти

Відповідно до Постанови № 62 тепер фізичним та юридичним особам дозволяється здійснювати через банки наступні операції:

 • купівля фізичними особами резидентами та нерезидентами готівки іноземної валюти як за готівкові кошти в гривні, так і за безготівкові кошти в гривні з власних поточних рахунків цих фізичних осіб;
 • обмін фізичними особам резидентами та нерезидентами готівки іноземної валюти однієї іноземної держави на готівку іноземної валюти іншої іноземної держави;
 • продаж банкам фізичними особами-резидентами та нерезидентами банківських металів як за готівкові кошти в гривні, так і за безготівкові кошти в гривні з подальшим їх зарахуванням на власні поточні рахунки цих фізичних осіб;
 • купівля фізичними особами-резидентами та нерезидентами банківських металів як за готівкові кошти в гривні, так і за безготівкові кошти в гривні з власних поточних рахунків цих фізичних осіб;
 • купівля юридичними особами монет (банківських металів) за безготівкові кошти в гривні;
 • обмін фізичними особами-резидентами і нерезидентами одного банківського металу на інший банківський метал із фізичною поставкою або готівку іноземної валюти.

Окрім банків, через небанківські установи також є можливість здійснювати в касах, пунктах обміну валюти операції з купівлі готівки іноземної валюти фізичними особами та продажу готівки іноземної валюти фізичними особами за готівкові або без готівкові кошти в гривні.

Інвестування за кордон

Також Постановою № 62 розширюються можливості проведення фізичними особами- резидентами інвестування за кордон. Фізична особа-резидент може здійснювати інвестицію за кордон за участю резидента-торговця цінними паперами. Так, фізична особа робить переказ коштів в іноземній валюті з власного поточного рахунку в банку на поточний рахунок (або на рахунок обліку кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для клієнтів торговця цінними паперами, який є банком) торговця цінними паперами (відкритому в цьому самому банку) з подальшим переказом їх за призначенням із поточного (кореспондентського) рахунку торговця цінними паперами за кордон або на поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків). При цьому, має бути дотримано ліміт в 200 000 євро.

Перелік виключень для валютних операцій

Постановою № 62 було також розширено перелік операцій до яких не застосовується ліміт в 2 000 000 євро під час здійснення валютних операцій з метою здійснення господарської діяльності резидентами (юридичними особами та фізичними особами підприємцями). Таким чином, не застосовується зазначений ліміт до:

 • операцій, пов’язаних з виконанням зобов’язань за гарантіями, поруками, заставою, а також операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою зобов’язання резидента-боржника перед нерезидентом-кредитором – виключення застосовується якщо операції пов’язані з виконанням основного зобов’язання належать до переліку операцій, на які не поширюється зазначений ліміт в 2 000 000 євро;
 • операцій з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою зобов’язання резидента-боржника перед резидентом-кредитором;
 • операцій, що здійснюються з поточного (кореспондентського) рахунку торговця цінними паперами у випадку, коли торговець цінними паперами діє від свого імені (від імені фізичної особи) за дорученням і за рахунок цієї фізичної особи за умови дотримання встановленого для фізичної особи ліміту в 200 000 євро.

Таким чином, НБУ було певним чином розширено деякі можливості як для фізичних так і для юридичних осіб щодо купівлі-продажу валют та монет, а також надано нові можливості для інвестування за кордон.

Повний текст Постанови № 62 Ви можете знайти за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29062021_62