Не перший рік багато країн крок за кроком роблять спроби правового врегулювання різноманітних аспектів діяльності з крипто активами. У той самий час, незважаючи на те, що деякі країни забороняють ведення діяльності з крипто активами, фактично заборонити її практично неможливо, так як існує багато способів продовження її ведення в обхід встановлених заборон. Окрім зазначеного, правове регулювання отримання доходів від ведення діяльності з крипто активами, враховуючи, що вартість криптовалют (зокрема, Bitcoin) за останній рік значно виросла, дозволить державі отримати ще одне джерело поповнення бюджету. Значна кількість країн вже прийняла відповідні законодавчі акти, які повністю чи частково врегульовують діяльність з крипто активами. Проте в Україні врегулювання даного аспекту все ще стоїть на паузі.

02 грудня 2020 року Верховна Рада України в першому читанні прийняла Проект Закону «Про віртуальні активи» и на даний момент документ знаходиться на підготовці до другого читання. Від визначає такі основні поняття як «віртуальний актив», «гаманець віртуального активу», «ключ віртуального активу», «постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів», «учасники ринку віртуальних активів» і т.д.

Відповідно до цього Проекту:

Віртуальний актив – це сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів.

Віртуальний актив може бути як самостійним об’єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові чи не майнові права, зокрема, права вимоги на інші об’єкти цивільних прав. У той самий час, в Проекті прямо зазначено, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює в інтересах третіх осіб один чи декілька видів діяльності з віртуальними активами, встановлених законом, вважається постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів та підлягає обов’язковій державній реєстрації. До таких видів діяльності відносяться:

  • зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;
  • обмін віртуальних активів;
  • переведення віртуальних активів;
  • участь та надання фінансових послуг, пов’язаних з пропозицією емітента та/ або продажу віртуальних активів.

Окрім обов’язкової реєстрації, постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів також має відповідати відповідним вимогам, а саме:

  • бездоганна ділова репутація керівника та учасників;
  • розкриття інформації про структуру власності (включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарів або про їх відсутність);
  • розроблені та впроваджені внутрішні процедури фінансового моніторингу;
  • розроблені та впроваджені правила обробки персональних даних.

Якщо фізична особа чи суб’єкт підприємницької діяльності не здійснює вказані види діяльності в інтересах третіх осіб, то така діяльність не вважається надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів та не підлягає обов’язковій реєстрації.

Відповідно до законопроекту Міністерство цифрової трансформації України протягом 30 днів приймає рішення про проведення державної реєстрації діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів та внесення його в Державний реєстр постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів або приймає рішення про відмову. Строк дії державної реєстрації є необмеженим.

На даний момент, розгляд Проекту Закону України «Про віртуальні активи» не стоїть на порядку денному в Верховній Раді України. Проте, й нових законопроектів на тему регулювання діяльності з крипто активами поки не вносилось на розгляд.

А як же ж бути з податками?

Значно раніше (ще в листопаді 2019 року) було внесено на розгляд Проект Закону України «Про внесення змін в Податковий кодекс стосовно оподаткування операцій з крипто активами». Основною ідеєю даного законопроекту є визначення прибутку від операцій з крипто активами як позитивної різниці між прибутком, отриманим платником податку від продажу крипто активів та витратами, пов’язаними з їх набуттям та/або створенням. За загальним правилом пропонується, що такий прибуток буде базою для застосування загальної ставки податку на прибуток у розмірі 18 % (+ 1,5 % військового збору). У той самий час, пропонується встановити ставку в 5 % для оподаткування інвестиційного прибутку від продажу крипто активів строком на 5 років.

Слід відмітити, що незважаючи на те, що законопроект так і не було прийнято, вказані в ньому правила по оподаткуванню прибутку, отриманого від діяльності, пов’язаної з крипто активами, на практиці й так вже застосовуються. Так, визначений прибуток оподатковується за загальною ставкою 18 % (+ 1,5 % військового збору) та підпадає під категорію «інші доходи».

У свою чергу фізичні особи-підприємці, які займаються майнінгом криптовалют найчастіше знаходяться на спрощеній системі оподаткування та сплачують 5 % податку від отриманих доходів. Проте, такий підхід є досить ризикованим, так як на практиці фізичних осіб-підприємців виключали з Реєстру за ведення діяльності, яка не була включена в перелік діяльності, яку вони ведуть.

Таким чином, на даний момент існує правова колізія, коли з однієї сторони існують доходи, що отримуються від діяльності з крипто активами, а з іншої відсутнє правове регулювання питань декларування та оподаткування таких доходів. Так, як було зазначено, деякі підприємці намагаються задекларувати свої доходи, отримані від діяльності з крипто активами, та оплатити податки, а натомість мають ризики виключення з Реєстру за ведення діяльності поза законом.

Деякі підприємці та фізичні особи, які хочуть вести діяльність з крипто активами в рамках правового поля іноді також розглядають варіанти отримання резидентства в юрисдикціях, де така діяльність є законодавчо врегульованою.

За інформацією стосовно отримання юридичних консультацій з питань ведення діяльності з крипто активами в Україні чи вибору юрисдикції для ведення крипто бізнесу, Ви можете звернутись за тел. +38 (063) 388 81 20 або e–mail: info@voropaevltd.com.ua