Юристи ЮФ ЮФ «Воропаєв та Партнери» протягом тривалого часу представляли інтереси українського акціонера в спільних із західним інвестором телекомунікаційних активах в Україні та країнах Західної Європи, в тому числі при створенні ефективної системи корпоративного управління, формування чітких умов виходу сторін із спільного проекту і створення механізмів балансу сил при вирішенні спорів, з фіксацією таких домовленостей в угодах акціонерів та інших документах по праву Англії, Нідерландів і України, а також внесли суттєвий внесок в досягнення угоди про продаж одним із учасників своєї долі в спільних активах іншому учаснику на взаємовигідних умовах.