Практики

Корпоративне право

ЮФ «Воропаєв і Партнери» надає широкий спектр послуг з питань корпоративного права в різних галузях господарської діяльності

Детальніше
 • Консультування з питань корпоративного управління, побудова ефективної корпоративної структури управління бізнесом;
 • Створення бізнесу, включаючи SPV в інших юрисдикціях, консолідація та деконцентрація бізнесу, створення холдингу, правове супроводження іноземних інвестицій;
 • Ліквідація, реєстрація підприємств, філій, представництв, підприємств різних організаційно-правових форм; розробка індивідуальних стратегій з реорганізації підприємств;
 • Складання та правовий аналіз будь-яких документів в ході господарської діяльності; юридичне супроводження господарської діяльності підприємств;
 • Проведення юридичних експертиз з планованих операцій; здійснення операцій з цінними паперами, корпоративними правами та іншим майном; консультування з регуляторних питань щодо емісії та обігу корпоративних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо); підготовка зовнішньоекономічних договорів та їх юридичне забезпечення;
 • Консультування з питань вимоги до комерційної діяльності в найбільш регламентованих галузях в Україні; підтримка в отриманні спеціальних дозволів, ліцензій та погоджень, необхідних для здійснення комерційної діяльності в Україні;
 • Представництв інтересів клієнта в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування; складання скарг, заяв, претензій, позовних заяв та інших документів правового характеру
Злиття та поглинання

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає повний спектр послуг в угодах по M&A (як в межах України, так і транскордонних угодах по M&A), починаючи з підготовки листів про наміри, юридичної перевірки і структурування угоди, і закінчуючи підготовкою та підписанням юридичних документів, і процедурою завершення

Детальніше
 • Консультування основних сторін з питань придбання і злиття приватних компаній (як в угодах по M&A в межах України, так і транскордонних угодах по M&A);
 • Юридична оцінка схем поглинань і придбання компаній та/або їх активів; юридичний аналіз ризиків і наслідків для цільової компанії та інвестора;
 • Структурування угод з придбання безпосередньо українських компаній, в тому числі із застосуванням інвестиційних рахунків, відкритих в українських банках, і також складних операцій з придбання іноземних холдингів з розробкою нової корпоративної структури, випуском опціонів акцій різних класів, з використанням складних механізмів розрахунків (кредитування, акредитивів, випуском гарантій, escrow розрахунками), підготовка договорів (у т. ч. договорів купівлі-продажу, акціонерних угод) та інших документів, необхідних для здійснення операцій;
 • Юридичний супровід угод по M&A (підготовка пропозицій, проведення юридичного аудиту, підготовка і проведення переговорів щодо документів по угоді, оформлення та завершення M&A угоди, супроводження юридичних питань після завершення угоди по M&A)
Нерухомість, будівництво та земельне право

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр послуг в сфері нерухомості, будівництва та земельного права

Детальніше
 • Супровід угод придбання, відчуження, оренди землі та нерухомості, іпотеки та інших транзакцій, пов’язаних з нерухомим майном;
 • Правовий супровід процесу оформлення права власності на об’єкти нерухомості; оформлення права власності на нерухомість;
 • Оформлення дозвільних документів, супроводження будівництва і реконструкції об’єктів нерухомості;
 • Підготовка договорів у сфері нерухомості з урахуванням інтересів клієнта;
 • Правова експертиза правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості;
 • Консультування щодо оптимальних організаційно-правових форм здійснення інвестиційної діяльності у сфері будівництва
Банківське та фінансове право

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр послуг в сфері українського та міжнародного банківського законодавства

Детальніше
 • Консультування з питань створення українського банку та становлення внутрішньої юридичної експертизи; реєстрація банків і представництв іноземних банків в Україні;
 • Сприяння в питаннях отримання ліцензій в регулюючих органів для новостворених банків або продовження строку дії ліцензій існуючих банків;
 • Консультування та надання допомоги в отриманні ліцензій НБУ на здійснення інвестицій за кордон, а також ліцензій на здійснення інших платежів за кордон у відповідності з вимогами валютного контролю;
 • Консультування з різних питань збільшення капіталу шляхом залучення субординованих позик від резидентів і нерезидентів України, а також отримання дозволів НБУ на укладення договорів субординованого кредиту;
 • Регуляторні питання фінансових установ;
 • Кредитування та проектне фінансування;
 • Повне юридичне супроводження діяльності фінансових установ
Інтелектуальна власність, авторське і медіа право

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр послуг в сфері права інтелектуальної власності, авторського права і медіа права, консультуючи клієнтів щодо правових аспектів ведення бізнесу в сфері телерадіомовлення, кінематографії та видавничої справи, захисту об’єктів інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав

Детальніше
 • Захист авторського права і суміжних прав, захист промислових зразків, захист торгових марок і найменувань;
 • Юридичне супроводження процесу розпорядження правами інтелектуальної власності (договори про передачу виняткових майнових прав, ліцензійні договори та інші види документів);
 • Реєстрація торгових марок, позначень, патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; реєстрація об’єктів авторського права і авторських договорів;
 • Представлення інтересів клієнтів в сфері інтелектуальної власності в суді і різних державних органах;
 • Надання послуг з недопущення поширення неправдивих відомостей про компанію, захист ділової репутації клієнтів
Податкове право

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр послуг в сфері податкового права

Детальніше
 • Консультування з питань оподаткування підприємств в Україні;
 • Консультування з питань міжнародного оподаткування в сприятливих іноземних юрисдикціях і податкового планування;
 • Консультування з питань особливостей оподаткування міжнародних угод і угод з нерезидентами, включаючи питання валютного регулювання та контролю;
 • Податковий консалтинг в ході планування і реалізації проектів корпоративної реструктуризації, проектів M&A, угод з міжнародного та місцевого фінансування та рефінансування, а також інших комплексних, в т. ч. транскордонних, угод;
 • Тлумачення і практичне застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування;
 • Аналіз договірного оформлення окремих транзакцій і бізнес-схем клієнтів, і перевірка податкового обліку господарських операцій з метою виявлення та мінімізації можливих податкових ризиків;
 • Супроводження перевірок контролюючих органів, оскарження їх незаконних дій;
 • Супроводження процедури адміністративного та судового оскарження рішень і дій податкових органів, представництво інтересів клієнтів в судах всіх інстанцій;
 • Представництво інтересів клієнтів в податкових органах
Трудове право

ЮФ «Воропаєв та Партнери»  надає широкий спектр в сфері трудового права України

Детальніше
 • Складання трудових договорів і контрактів, договорів про нерозголошення, договорів про надання послуг;
 • Консультації з питань організації управління підприємством та обмеження представницьких повноважень директорів;
 • Підготовка та реєстрація колективних договорів, вирішення конфліктних ситуацій з профспілковими організаціями;
 • Переведення працівників, скорочення штату, реструктуризація;
 • Працевлаштування іноземців, дозвіл на роботу;
 • Компенсаційні програми, оподаткування, локальні політики;
 • Дисциплінарні провадження, звільнення, трудові спори і мирні врегулювання;
 • Розробка кадрової документації та приведення її у відповідність з існуючою внутрішньою політикою компанії;
 • Юридичний аудит на предмет дотримання норм трудового законодавства
Господарське та договірне право

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр юридичних послуг із супроводження різних комерційних операцій

Детальніше
 • Комплексне консультування у сфері комерційної діяльності в різних галузях бізнесу;
 • Підготовка договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, оренди, позики, будівельного підряду, інвестиційних, лізингових контрактів, агентських, дистриб’юторських угод і т. д.;
 • Підготовка та проведення переговорів, що стосуються всіх видів комерційних договорів;
 • Підготовка юридичних висновків щодо дійсності та можливості виконання комерційних договорів;
 • Комплексне консультування резидентів і нерезидентів з питань, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю на території України; складання та експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
 • Юридичне забезпечення зовнішньоекономічних валютно-кредитних операцій;
 • Консультування з питань оптимізації митних платежів, митного регулювання, здійснення експортно-імпортних операцій
Представництво в судах

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає послуги з супроводження цивільних, господарських, адміністративних справ в українських судах всіх інстанцій

Детальніше
 • Корпоративні спори між акціонерами або акціонерами і компанією, включаючи спори, що стосуються корпоративного управління та прав акціонерів, угод між акціонерами, злиття і поглинань, реорганізації і ліквідації підприємств;
 • Господарські спори, що виникають чи стосуються укладення, виконання, розірвання і дійсності комерційних договорів та інших подібних угод, спори про стягнення заборгованості;
 • Спори у сфері інтелектуальної власності та суміжних галузях;
 • Спори, пов’язані з цінними паперами, в тому числі стосовно емісії та проведення операцій з акціями, облігаціями, переказними і простими векселями, а також іншими цінними паперами;
 • Спори в сфері нерухомості, включаючи спори про право власності на землю та інші об’єкти нерухомості;
 • Податкові спори і регуляторні спори;
 • Представництво інтересів компаній/топ-менеджерів при проведенні перевірок державними органами, а також у захисті інтересів клієнтів в судах зі справ, пов’язаних з державним контролем у сфері бізнесу;
 • Визнання і приведення у виконання рішень, прийнятих міжнародним арбітражем, і рішень іноземних судів в Україні, а також сприяння у приведенні їх у виконання за кордоном, оспорювання в Україні рішень, винесених міжнародним арбітражем
Комплексне супроводження бізнесу

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає послуги з комплексного супроводження бізнесу по принципу абонентського обслуговування

Детальніше
 • Юридичне супроводження господарської діяльності клієнта, в т. ч. поточних (повсякденних) задач компанії з питань оподаткування, інвестування, корпоративних питань, трудових відносин, відносин із клієнтами та контрагентами тощо;
 • Підготовка практичних консультацій з актуальною інформацією про зміни у чинному законодавстві;
 • Розробка оптимальних схем оподаткування та консультування з питань організації системи оподаткування;
 • Супроводження угод, участь в переговорах, досудове врегулювання спорів;
 • Правовий аналіз бізнес-проектів, розробка стратегії і механізмів впровадження бізнес завдань, підготовка правових документів;
 • Представництво інтересів в державних органах, в судових органах всіх інстанцій, участь у виконавчому провадженні, процедурах банкрутства
Управління приватним капіталом

ЮФ «Воропаєв та Партнери» надає широкий спектр послуг з питань управління приватним капіталом

Детальніше
 • Розробка, планування, структурування та подальша реалізація схем та механізмів, у тому числі з використанням трастів, холдингових компаній, фондів (foundations) та інших структур (їх комбінації) в залежності від юрисдикції та поставленої мети клієнтом, з метою забезпечення захисту та збереження майна власників великого приватного капіталу;
 • Управління ризиками в приватному секторі;
 • Спадкове планування для приватних осіб;
 • Інвестування та оптимізація оподаткування;
 • Забезпечення комунікації з банками, професійними провайдерами послуг (зарубіжними адміністраторами, юристами, аудиторами та ін.), в окремих випадках надання послуг професійних директорів